Boekrecensie Het hoe – Leer hoe

Waarom dit boek?

Hoe maak je schrijven beter? Je leest het in dit boekrecept.

Zo eens in de maand geef ik mezelf een schrijfinjectie. ‘Het hoe,’ van Jan Brokken kwam ik tegen al lezende in andere schrijfboeken. Ik bestelde hem bij de bibliotheek. Inspirerend, verhelderend en smaakmakend.  

Plot samenvatting

Per hoofdstuk licht Jan Brokken een schrijfonderwerp toe: helder en humoristisch, met voorbeelden uit de wereldliteratuur.

Boekcitaat

‘Belangrijke scenes in een boek smeken om ruimte en diepte. Een gebeurtenis wordt pas dramatisch als ze in reliëf komt te staan, anders blijft ze vlak en spreekt ze niet tot de verbeelding.’

Kracht van dit boek

– Waardevolle informatie toegelicht met voldoende voorbeelden, zonder langdradigheid.

– Schrijfstijl: prettige afwisseling in zinslengte, spreektoon zonder pompeuze woorden.

– Ironie.

– Oprechte eigenheid.

Persoonlijk minpunt

– Elk hoofdstuk belicht een schrijfonderwerp, maar de hoofdstukken hebben onderling weinig structuur. Overzichtelijke conclusies zijn in een informatief boek fijn. Daarom heb ik voor mezelf een samenvatting geschreven van de wijze lessen/ citaten per hoofdstuk. Zo blijven de boodschappen beter hangen (zeker nadat ik het boek inlever bij de bieb).

Wijze les

Welke keuzes maak je wel en welke niet?

‘Schrijven is kiezen. Kiezen en vormgeven. Bij elk decorstuk dat je uit de schaduw haalt, is dat weer de vraag: doet het er iets toe, past dit in het verhaal? Zo niet, dan is het loze informatie die het verhaal zal ontkrachten in plaats van het sterk, dwingend, indrukwekkend en spannend te maken.’

‘Geen schrijver hoeft de keuze te maken tussen stijl en inhoud. Beide moeten groot en prachtig zijn, rijk en complex.’

‘Beter is een bestemming te kiezen. Geen strak schema maar wel een hoofdlijn die je houvast biedt. Als je de slotscène weet, kun je er het hele boek naartoe werken.’

Hoe maak jij je schrijven beter?

Pin It on Pinterest

Share This